Projekt

VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGÚJÍTÁSA A MÁRIAPÓCSI KÖZÖSSÉGI ÉLET MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
HU07-0049-A2-2013


Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése


Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program (HU07 PA16) Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése (A2) című programterület keretében a volt uradalmi ház épületét érintő komplex közösségi- és kulturális funkcióbővítést célzó infrastruktúrafejlesztés valósul meg.
A projekt a közösségi szervezés, az értékmegőrzés és ismeretterjesztés hagyományos eszközeivel és haladó szellemű megoldásaival a város kulturális értékeihez való hozzáférhetőséget biztosít a társadalom minden rétege, minden korosztálya számára.

Projektgazda: Máriapócs Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: HU07-0049-A2-2013
A projet teljes költsége: 97 169 922 Ft
melyből vissza nem térítendő támogatás: 92 311 427 Ft

Projektünk célja

Az ember egyik fontos vágya, hogy közösséghez tartozhasson és e közösség értékeit felmutassa és megőrizze, átadja az utókor számára. A közösségi kultúra megőrzött elemei nemcsak esztétikai funkciót töltenek be az emberek életében, hanem identitásformáló és közösségépítő értékük van.
A fejlesztéssel érintett helyi védelem alatt álló örökségi ingatlan a hajdan volt Gergelyffy uradalmi ház, mely a lakosság szerint elhanyagolt, nem sugározza azt a helyi szellemiséget és vendégszeretet, amit a városlakók szeretnének közvetíteni. Emellett az épület a jelenleg megújuló településközponti szövetben egy leromlott állapotú, használaton kívüli szegregátumot képez: az épület tetőszerkezete, homlokzata és nyílászárói korszerűtlenek, az épület környezete, zöldfelülete sivár. Ráadásul, mivel az uradalmi ház korábban a város Művelődési Házának és
Könyvtárának adott otthont, mely funkciók azonban az "Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson" című pályázat keretében a település központján belül új épületekbe költöznek, így az épület hasznosítatlan maradt.
A városban elérhető szolgáltatások igen sokrétűek és az Önkormányzat erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a település mind élhetőbb legyen, de a települési közösség életében van még néhány fejlesztést igénylő terület. Az egyik a helyi hagyományok és nem tárgyiasult kulturális örökség gyűjtése és megőrzése. Máriapócson a szakrális-egyházi örökség jól őrzött és dokumentált, az örökség őre az Egyház. Ugyanakkor a városban ezen kívül számos megőrzésre méltó emlék és örökség (mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek, stb.) is megtalálhatók, melyek rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása és közzé tétele mindeddig nem történt meg.
A másik hiány, hogy a kis lakosságszám ellenére Máriapócson igen aktív civil-közösségi élet zajlik, nemcsak sok civil szervezettel büszkélkedhet a város, de e szervezetek tevékeny szerepet is vállalnak a közösségi életben. A helyi civil szervezetek számára azonban jelenleg nincs egy olyan befogadó hely, amely ezek építő tevékenységének bázisaként szolgálhatna a városban, így a hasznosítatlanul maradó uradalmi ház épületét azzal a céllal kívánjuk felújítani, hogy civil közösségi ház funkcióknak helyt adhasson. Legfőbb célunk jelen pályázati projekttel az, hogy megfelelő teret biztosítsunk a közösségteremtéssel, az értékek létrehozásával, megóvásával, és terjesztésével kapcsolatos közérdekek érvényesülésének, egyúttal a városi lakosság életminőségének javulását és fejlődését szolgálva.

Projektünk tartalma

A volt uradalmi ház rekonstrukciója során a célcsoportok igényeivel összhangban két fő beltéri és három kültéri funkció kialakítására törekszünk. Az épület felújítása során az épület eredeti alaprajzi felosztása nem módosul, a felújított belső terek a rekonstrukciót követően azonban új funkciót kapnak. A belső térben közösségi-civil és hagyományőrző-kulturális funkció kialakítására is sor kerül.
A közösségi-civil funkció kiépítését célzó fejlesztési elem része egy 45 fő befogadó kapacitású 43 m²-es előadóterem, amely civil előadások, workshopok, tréningek, vagy kisebb közösségi események szervezési helyszíneként szolgál, valamint 2 civil iroda kialakítása. A rekonstrukció keretében kialakított közösségi-civil terek az aktív helyi civil szerveződések kiszolgálására, befogadására jönnek létre. Mivel a Máriapócson működő civil szervezetek mindegyike jelentős részben járul hozzá a helyi tárgyiasult és nem tárgyiasult kulturális-örökségi értékek életben tartásához, továbbadásához (l. népdalkör, táji ételek készítése, citeraegyüttes, népi
mesterségekről készült kiállítások, történeti vetélkedők szervezése), így a számukra kialakított működési helyszínek kialakításának közvetlen társadalmi hatása a helyi tárgyiasult és nem tárgyiasult kulturális-örökségi értékek gondozásának, fennmaradásának biztosítása.
A hagyományőrző-kulturális funkció részeként az épületben egy 26 m²-es interaktív kiállítóteret, egy irodát és egy raktárt alakítunk ki. Az interaktív kiállítótérben biztosítjuk az épület eredeti funkció szerinti működésének bemutatását és a projekt keretében végzett tartalomfejlesztés (a városban található, megőrzésre méltó emlék, tárgyiasult és nem tárgyiasult örökség – így mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek – rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása) során rendszerezett kulturális örökségi elemek fizikai és digitális bemutatása történik majd. Az iroda, a raktárhelyiség és a bennük elhelyezni tervezett infokommunikációs infrastruktúra a tárgyiasult és nem tárgyiasult települési kulturális örökségi elemek gyűjtéséhez, digitalizálásához és archiválásához kapcsolódó projektfeladatok ellátásának a tervezett helyszíne.
A projekt során kialakítandó kültéri funkciók közül az egyik – és a lakosság által legjobban anticipált – funkció a fa tartószerkezetes filagóriával fedett, hagyományos tájjellegű ételek elkészítésére alkalmas historizáló kemence, amelyet helyi hagyományőrző gasztronómiai események és kisebb kültéri közösségi napok szervezése céljából alakítunk ki. A projekt keretében megvalósul az uradalmi ház elhanyagolt hátsó kertjének környezetrendezése is parkosítással, amely során őshonos helyi fa- és növényfajták (nemes nyár, tölgy, éger, nyír, kőris, szíl, borzas imola, stb.) rendezett telepítése történik. A harmadik kültéri funkció, az örökségi épület összképével harmonizáló környezetbarát fajátszótér kiépítésével pedig egy régóta érezhető hiányfunkciót kívánunk pótolni városunkban.
A beruházás révén a település múltját felölelő, az itt élők és ide látogatók számára a város történetének széles spektrumával való megismerkedést, abban való elmélyülést lehetővé tevő új látnivaló-együttes jön létre, és mindez olyan épített kulturális örökségen nyugszik, amely méltán tarthat számot a közönség figyelmére.


A projekt során tartalomfejlesztési tevékenységek keretében a város tárgyiasult és nem tárgyiasult szellemi-kulturális értékeinek inventarizációja, digitalizálása és közzététele történik meg, a helyi civilek és a lakosság valamint természetesen szakértők részvételével.
Az inventarizáció az alábbi szellemi-kulturális tématerületeket öleli fel:
1. Költészet, szóbeli és írott történetek
2. Táplálkozás, táji ételek, receptek
3. Mesterségek, kézmű- és kisipar
4. Előadóművészetek; zene, hangszerek, tánc
A helyi civilek és a lakosság bevonása tematikus napok szervezésével történik, az inventarizálást megbízott szakértők végzik. Az inventarizált és digitalizált tartalom bemutatása érdekében a projekt keretében kialakítandó kiállítótérben interaktív táblák kerülnek elhelyezésre, valamint interaktív honlap kialakítása is megvalósul, melyek beszerzése szintén a projekt műszaki tartalmának részét képezi.

Interaktív digitális inventáriumunk

A projekt keretében végzett tartalomfejlesztés (a városban található, megőrzésre méltó emlék, tárgyiasult és nem tárgyiasult örökség – így mondák, faragásminták, helyi receptúrák, táncok, énekek – rendszerezett gyűjtése, dokumentálása, archiválása) során rendszerezett kulturális örökségi elemek fizikai és digitális bemutatása interaktív weboldalon keresztül is megvalósul.

Iratkozzon fel hírlevelünkre újdonságainkért

Kapjon értesítést kiemelt ajánlatainkról és eseményeinkről